You are here

HYVIDO hybride gerst: voor een geringere zaaidichtheid

HYVIDO: niet alleen variëteiten maar ook een aparte teelttechniek
 
HYVIDO hybride gerst: voor een lagere zaaidichtheid
Hybride gerst kan in een aanzienlijk geringere dichtheid worden ingezaaid dan klassieke gerst, vanwege zijn intrinsieke genetische potentieel. Voor het succesvol inzaaien van hybride gerst geldt één vereiste: verklein de zaaidichtheid met 25% vergeleken met een klassieke gerstras.
 
HYVIDO: de sleutels tot succes
Om een succesvol in te zaaien, zijn een aantal factoren van belang. Denk hierbij aan bescherming van het zaaizaad tegen ziekten en plagen en het neerleggen van een kwalitatief goed zaaibed. Zaai bij voorkeur in als er geen hevige neerslag verwacht wordt, dit om verdichting van de bodem te voorkomen. Tot slot moet de zaaidiepte 1 tot 2 cm zijn om een goed contact te verkrijgen tussen zaaizaad en grond.