You are here

Laat geen suiker verdampen door Cercospora

Suikerbieten
13.07.2017

Wie zijn suikeropbrengst wil maximaliseren, dient vanaf nu zijn bladapparaat gezond te houden. Spuit niet volgens de kalender want er liggen diverse bladziekten (cercospora, ramularia, witziekte, roest, meeldauw,…) op de loer. Vorig jaar zagen we reeds een zware druk van cercospora vanaf halfweg juli.  Aangezien geweten is dat Cercospora warmteminnend is, moeten we dit jaar dubbel opletten. Cercospora kost niet enkel kg’s maar geeft ook aanleiding tot een lager suikergehalte. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat de gevoeligheid van Cercospora voor strobilurines afgenomen is. Daarom adviseren we u om tijdig (vanaf schadedrempel = 5%) een eerste behandeling uit te voeren met een triazool (Armure ). Na 3 weken controleert u terug uw velden en komt u zonodig terug met een middel o.b.v. een ander werkingsmechanisme. Zij die vroeg moeten leveren, houden best ook de veiligheidstermijn in de gaten. Voor verdere inlichtingen kan u steeds bij uw distributeur terecht.