You are here

Herziening MRL chloorthalonil

Koolgewassen
28.05.2015

Geen toepassing meer voor Folio Gold in broccoli 

Onlangs heeft er op Europees niveau een herziening plaatsgevonden van residulimieten (MRL) van chloorthalonil. Deze herziening heeft gevolgen voor het product Folio Gold voor toepassing in het gewas broccoli.

Sinds 18 mei 2015 is de MRL van broccoli verlaagd naar de detectielimiet. Dit betekent dat bij de oogst van broccoli geen chloorthalonil meer voor mag komen in of op het gewas. Het is daarom van belang dat Folio Gold met onmiddelijke ingang niet meer in broccoli toegepast wordt.

De overheid heeft het gebruik van Folio Gold in broccoli per direct ingetrokken. Zie hiervoor ook www.fytoweb.be.

Voor alle vragen, neemt u a.u.b. contact op met uw Syngenta adviseur.