You are here

MaxiMaïs - superkracht uit 3 toprassen

Waarom kijken we naar samenstellingen?

 • Zelfs het beste ras kan in een specifiek jaar problemen hebben: snapping, legering, kopbrand, bladziekten, stengelrot,…
 • Het klimaat verandert: meer extremen (nat/droog, warm/koud, wind/storm …)
 • De nodige input (vb bemesting) staat onder druk: het gewas wordt niet meer optimaal geteeld…

De juiste samenstellingen kunnen voordelen geven :

 • Een stabielere en/of hogere opbrengst  
 • Een betere balans in de voederwaardeparameters
 • Betere agronomische kenmerken (minder ziekte/legering)
 • Meer zekerheid, minder risico op oogstmislukkingen
VEM Opbrengst (rel) Zetmeel opbrengst (rel)
VEM opbrengst graf_zetmeel_492x278
Zomerlegering (%) Builenbrand (%)
graf_zomerleger_492x278 graf_builenbrand_492x278

Bron: proefresultaten 2015 BNL (7 plaatsen)

Conclusie uit de resultaten:

 • De combinatie van een hogere DS-opbrengst en een gemiddeld goede kwaliteit (verteerbaarheid, zetmeel) geeft een stabiele, hogere zetmeel- en VEM-opbrengst. Nog belangrijker is dat in moeilijke (teelt)jaren de MaxiMaïs samenstellingen meer garantie bieden op een goed resultaat dan veel afzonderlijke rassen.
 • MaxiMaïs samenstellingen geven meer zekerheid in alle omstandigheden. Eventuele zwakke punten van componenten worden uitgevlakt.

MaxiMaïs voordelen:

 • Een hoger en stabieler opbrengstpotentieel
 • Beter evenwicht in voederwaarde en afrijping
 • Meer oogstzekerheid en risicospreiding
 • Topsamenstellingen die de beste rassen nog beter maken

MaxiMaïs componenten:

 • Enkel toprassen met uitstekende resultaten
 • Superieure zaadkwaliteit en passend DKG
 • Uitgebreid getest in diverse mengsels en individueel
 • Rassen die door synergie beter scoren : 1+1+1 > 3