You are here

Politique de confidentialité

Syngenta streeft ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. In dit beleid wordt uiteengezet hoe Syngenta de persoonlijke gegevens verwerkt die wij van u (als individu) verzamelen of die u aan ons verstrekt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we ze behandelen te begrijpen.

 

Door gebruik te maken van een van de volgende websites geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Informatie die wij van of over u verzamelen

 • Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze sites in te vullen. Dit omvat informatie verstrekt op het moment dat u zich voor gebruik van onze site registreert, of u zich abonneert op onze diensten, materiaal plaatst of verdere dienstverlening aanvraagt.
 • We kunnen u ook vragen om informatie wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie gesponsord door Syngenta, en wanneer u een probleem met onze site meldt.
 • Informatie die u bij ons indient in verband met beloningsregelingen die wij kunnen toepassen.
 • Gegevens van transacties die u uitvoert (al dan niet via onze website) en van de uitvoering van uw bestellingen.
 • Gegevens van uw bezoeken aan onze site omvatten maar zijn niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de resources die u opent. Houdt u er rekening mee dat Syngenta gebruik maakt van diensten van derden, zoals Google Analytics. Voor meer informatie over Google Analytics, zie www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
 • Als u contact met ons opneemt kunnen we die correspondentie vastleggen.
 • Wij kunnen u ook vragen om vragenlijsten in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft daarop niet te reageren.

 

IP-adressen en cookies

We kunnen informatie verzamelen over uw computer, waaronder indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om verzamelde gegevens door te geven aan derden waarmee wij zaken doen. Dit zijn statistische gegevens over de browseractiviteiten en -patronen van onze gebruikers, waarbij de identiteit van personen niet wordt bekendgemaakt.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik verkrijgen door middel van een cookie-bestand of een lokaal gedeeld object dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgebracht. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke service te leveren. Ze stellen ons in staat om:         

 • de omvang van ons publiek en het gebruikspatroon te schatten.
 • informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons op deze wijze in staat te stellen om onze site aan te passen aan uw individuele belangstelling.
 • uw zoekopdrachten sneller te laten verlopen.
 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.   

U kunt weigeren om bepaalde cookies te accepteren door de instelling op uw browser te activeren die u toestaat om het instellen van cookies te weigeren. Echter, als u deze instelling selecteert heeft u wellicht geen toegang tot bepaalde onderdelen van onze site. Tenzij u de instellingen van uw browserinstelling zodanig heeft aangepast dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u inlogt op onze site. Als u meer informatie over cookies wilt kunt u terecht op www.allaboutcookies.org.

 

Waar worden uw persoonlijke gegevens (en het gebruik van uw gegevens door onze leveranciers) opgeslagen?

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door ons personeel of dat van een van onze leveranciers (gevestigd binnen of buiten de EER). Dit personeel kan zich bezighouden met onder meer de uitvoering van orders, het verwerken van betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. U dient te weten dat de wetten in andere landen niet altijd hetzelfde beschermingsniveau bieden voor uw persoonlijke gegevens als de wetten van de EER-landen. U kunt er echter, ongeacht het land waar uw gegevens worden verwerkt,  zeker van zijn dat we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

 

Beveiliging

Als we u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u dit heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot bepaalde onderdelen van onze site, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om een wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet geheel veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden doorgestuurd niet garanderen; elke verzending van gegevens geschiedt op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, treffen wij de juiste beveiligingsmaatregelen om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

 

Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

 • om ervoor te zorgen dat content van onze site zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
 • om u te voorzien van informatie, producten of diensten.
 • voor het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons.
 • om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening, wanneer u ervoor kiest om dit te doen.
 • om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening

 

Gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden

Als wij toestemming van u hebben gekregen om voor deze doeleinden contact met u op te nemen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken, of geselecteerde derden (waaronder andere Syngenta-bedrijven) toestaan om uw gegevens te gebruiken om u informatie te verstrekken over goederen en services van derden die voor u van belang kunnen zijn of kunnen wij of zij daarover contact met u opnemen per post, telefonisch of per fax of e-mail.

We zullen alleen contact met u opnemen langs elektronische weg (e-mail, telefoon of sms) met informatie over goederen en diensten die soortgelijk zijn aan die welke eerder aan u zijn verkocht of waarnaar u heeft gevraagd (tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke berichten niet te ontvangen).

We zullen alleen elektronisch contact met u opnemen met informatie over andere goederen en diensten als u daarmee heeft ingestemd.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden delen met enig bedrijf buiten de Syngenta-groep, tenzij u daarmee akkoord gaat.

 

Bekendmaking van uw gegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een van onze gelieerde Syngenta-bedrijven, waaronder onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

 

Wij mogen uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken:

 • indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens bekend mogen maken aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of die activa.
 • als wij, of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde, in welk geval persoonsgegevens die zij over haar klanten bewaart tot de overgedragen activa behoren.

Als we een meldingsplicht hebben of uw persoonlijke gegevens  delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden voor de website en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of ter bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van ons of onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

 

Uw recht om u af te melden

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken en om uw gegevens niet voor marketingdoeleinden met derden te delen. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat uw gegevens worden verzameld) wanneer wij van plan zijn uw gegevens voor deze doeleinden te gebruiken of te delen. U kunt uw recht op het voorkomen van een dergelijke verwerking uitoefenen door de desbetreffende vakken aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen, door op de link 'afmelden' in onze marketinge-mails te klikken, of door contact met ons op te nemen op het desbetreffende bovenstaande adres. U dient ons een redelijke termijn te geven om onze gegevens bij te werken.

 

Toegang tot informatie

Wetten inzake gegevensbescherming geven u recht op inzage en correctie van  de informatie die van u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met deze wet. Geef ons voldoende informatie, zodat we u en de informatie die u nodig heeft kunnen identificeren. Voor elk toegangsverzoek kan (indien wettelijk toegestaan) een vergoeding worden berekend voor onze kosten voor het aan u verstrekken van de informatie die we over u bewaren.

 

Overige websites

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van netwerken, adverteerders en gelieerden waarmee we samenwerken. Als u een link volgt naar een van deze websites, let er dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Lees het beleid door voordat u persoonlijke gegevens bij deze websites indient.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen (om te voldoen aan de wet en best practice) worden op deze pagina geplaatst. We raden u daarom aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw door te lezen.